Muziek jaar 4

Leerjaar 4 is een verkennend en onderzoekend jaar. Er wordt een basis gelegd om het vak te gaan begrijpen. Aan bod komt een breed scala aan muzikale stijlen en activiteiten, zowel musicerend als bestuderend. Leerlingen leren dus ook elkaar hierin kennen, wisselen ervaringen, interesses en competenties uit. Een belangrijk begin wordt gemaakt met het aanscherpen van gehoor, motoriek en stem. Ook wordt er gewerkt aan een muzikaal referentiekader: voldoende beheersing van het notenschrift en muzikale terminologie, het spreken van dezelfde taal. Dit gebeurt vaak spelenderwijs en niet altijd even bewust, dat wil zeggen: tijdens het musiceren. Niet alle ‘kwartjes’ hoeven direct te vallen.  Een complete opbouw van de leerlijn is hier te vinden.