Muziek jaar 4

Leerjaar 4 is een verkennend en onderzoekend jaar. Er wordt een basis gelegd om het vak te gaan begrijpen. Aan bod komt een breed scala aan muzikale stijlen en activiteiten, zowel musicerend als bestuderend. Leerlingen leren dus ook elkaar hierin kennen, wisselen ervaringen, interesses en competenties uit. Een belangrijk begin wordt gemaakt met het aanscherpen van gehoor, motoriek en stem. Ook wordt er gewerkt aan een muzikaal referentiekader: voldoende beheersing van het notenschrift en muzikale terminologie, het spreken van dezelfde taal. Dit gebeurt vaak spelenderwijs en niet altijd even bewust, dat wil zeggen: tijdens het musiceren. Niet alle ‘kwartjes’ hoeven direct te vallen.  Een complete opbouw van de leerlijn is hier te vinden.

Leerjaar 5 staat in het teken van muzikale verdieping. Dit gebeurt onder meer door vanuit andere leerlijnen in te haken op stof welke in klas 4 behandeld is. We vervolgen de studie in het 5e leerjaar met moderne muziek. Deze is veelal ontstaan vanuit de klassieke muziek, het onderwerp wat in leerjaar 4 is behandeld.

Leerjaar 6 is primair gericht op de verankering van behandelde stof. De laatste modules voor het Schoolexamen Dossier worden afgerond. Aansluitend verplaatst de focus zich naar de voorbereidingen op het Eindexamenconcert. Bij deze eindvoorstelling werken leerlingen zelfstandig samen, waarbij iedere leerling de leiding neemt bij een nummer. Ook zal er een klassikaal band nummer en een koor-nummer ten gehore worden gebracht. Naast vrienden en familie komen ook leerlingen uit leerjaar 4 en 5 komen kijken naar de voorstelling.