muziekgeschiedenis

Jullie gaan leren over de klassieke muziekgeschiedenis. Te beginnen bij de late middeleeuwen tot en met het modernisme. Elk groepje krijgt een onderdeel waar je een korte presentatie van max 10 minuten over zal geven. Hierbij maak je gebruik van de reader en leg je bijhorende begrippen uit aan de hand van voorbeelden. Je leert luisteren naar de muziek, leert zowel bekende als onbekende werken in de tijd te plaatsen en je breid met deze opdracht je vakspecifieke terminologie uit.