Muziek jaar 5

Leerjaar 5 staat in het teken van muzikale verdieping. Dit gebeurt onder meer door vanuit andere leerlijnen in te haken op stof welke in klas 4 behandeld is. We vervolgen de studie in het 5e leerjaar met moderne muziek. Deze is veelal ontstaan vanuit de klassieke muziek, het onderwerp wat in leerjaar 4 is behandeld. Een complete opbouw van de leerlijn is hier te vinden.