Crossroads

Amare is het nieuwe huis voor cultuur, educatie, events en ontmoeting aan het Spuiplein in Den Haag. En wij gaan daar onze eigen muziek en kunstwerken tentoonstellen!  

Op .... is er een concert van .... De muziek die gespeeld wordt gebruiken we als inspiratie voor onze eigen composities. Dit kan het thema/onderwerp zijn, maar ook de noten, vorm, melodieën, de tijd waarin de componist leefde enz. 

Vooraf aan het concert mogen we onze kunst in de foyer presenteren. Nadat de deuren open gaan zullen ook wij het concert bijwonen.

Deze opdracht wordt ook gegeven bij beeldende vorming. Leerlingen van muziek mogen eventueel ook deelnemen vanuit dit oogpunt en andersom. Ook is er een interdisciplinaire samenwerking mogelijk.