Muziek jaar 6

Leerjaar 6 is primair gericht op de verankering van behandelde stof. De laatste modules voor het Schoolexamen Dossier worden afgerond. Aansluitend verplaatst de focus zich naar de voorbereidingen op het Eindexamenconcert. Bij deze eindvoorstelling werken leerlingen zelfstandig samen, waarbij iedere leerling de leiding neemt bij een nummer. Ook zal er een klassikaal band nummer en een koor-nummer ten gehore worden gebracht. Naast vrienden en familie komen ook leerlingen uit leerjaar 4 en 5 komen kijken naar de voorstelling. Een complete opbouw van de leerlijn is hier te vinden.