Analyse klassiek werk

Je gaat individueel een klassiek stuk analyseren op verschillende niveaus. Zowel op emotioneel niveau als technisch niveau. Ook zal je verbanden gaan leggen tussen deze twee aan de hand van muzikale parameters en ga je het via het beschrijven van kenmerken in de tijd plaatsen.

Luisteren naar muziek is een belangrijk deel van het bestuderen ervan. Je kunt honderd boeken lezen over verschillende soorten muziek, maar als je die soorten muziek niet kunt beluisteren, kun je je er nooit een ‘beeld’ van vormen. 

Op de pagina klassieke muziekgeschiedenis vind je een reader van de geschiedenis van de klassieke muziek.  Deze periode ga je een klassiek muziekstuk beluisteren en op basis hiervan een ‘luisterbeeld’ maken, oftewel een verslag van wat je hebt gehoord.

De opdracht:
Zoek een klassiek muziekstuk dat je aanspreekt.  Je kan online veel vinden, maar je kan ook om je heen vragen wat andere personen mooie stukken vinden. Voor de bladmuziek kun je online zoeken op www.imslp.org 
De lengte van het stuk doet er niet zoveel toe, het gaat erom dat je het muziekstuk heel goed beluistert en dat je er zoveel mogelijk uithaalt. Dit betekent dat je bij een groot werk (opera, oratorium, symfonie) meer op de grote lijnen gaat focussen en bij een kort werk (lied, ouverture, sonate, etc) meer op details.

INHOUD van je verslag


VORM


FUNCTIE


JE EIGEN MENING


Het is de bedoeling dat je een zo vloeiend mogelijk stuk schrijft. Het is uiteraard geen schrijfopdracht, maar het is ook geen vragenlijst. Gebruik bovenstaande luisterwijzer als leidraad en als checklist. Als er nog meer dingen opvallen die je wilt benoemen dan is dat uiteraard een mooie toevoeging. Het gaat erom dat je zoveel mogelijk beschrijft wat je hoort.

Tip: Begin op tijd aan deze opdracht. De ervaring leert dat starten op de dag van de inleverdatum niet op tijd genoeg is om een goede analyse te maken. Als je het muziekstuk gedurende een paar weken regelmatig beluistert zul je zien dat er op den duur meer dingen gaan opvallen die je kunt gebruiken in je werkstuk. 

Bij vragen kun je altijd bij je docent terecht, per mail of in de les. 

Je opdracht lever je in via het inleverpunt op classroom.