Standaard instrumentarium

Afgelopen jaar ben je bezig geweest met meerdere instrumenten. Voor het tweede deel had je jezelf een of meerdere doelen gesteld. Dit jaar krijg je tijd om jezelf muzikaal verder te ontwikkelen. Je stelt jezelf een SMART-geformuleerd doel, waarmee je aan de slag gaat. Bijvoorbeeld “Ik wil het stuk impromptu opus 90 van Schubert foutloos kunnen spelen op piano”  EN “Ik wil minimaal vijf nieuwe etudes met een opbouwend niveau kunnen spelen” Deze doelen worden besproken met de docent wie samen met jou zal checken op haalbaarheid en moeilijkheid. De opdracht is voldoende afgerond wanneer de leerling de doelen heeft behaald.  

Laat jezelf niet tegenhouden eerdere tegenslagen of een fixed mindset. De keuze is reuze! Wil je bezig gaan met je eigen instrument? dat mag! Wil je bezig gaan met een instrument dat je graag wilt leren? dat mag! Of toch bezig gaan met componeren, audiotechniek, muziektheorie? Wat houdt jouw bezig? dat is de vraag. 

Met behulp van de SMART-methode kun je concrete, richtinggevende en haalbare (doelen formuleren die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. Je gebruikt de SMART-methode voor kortetermijndoelen die binnen een bepaalde termijn behaald moeten worden en die meetbaar zijn.

Met SMART-doelstellingen is de kans groter dat je jouw doelen binnen de termijn bereikt. Bovendien is SMART-formuleren vaak een vereiste van hogescholen, universiteiten en (stage)bedrijven. Een goede voorbereiding op later dus. 

Formuleer eenvoudig SMART-leerdoelen met dit 5-stappenplan met handige vragen en voorbeelden van doelen en leerdoelen.