Concert organiseren

Elk jaar vinden er meerdere concerten plaats op het Novum. Zo is er TalentiKa, TalentiKa Light, de Kerstviering en vanaf volgend schooljaar ook het Eindexamenconcert. Als voorbereiding op dit concert zullen jullie dit schooljaar met de helft van de klas of de kerstviering of TalentiKa light organiseren. Je maakt hierbij gebruik van het draaiboek.

Beoordeling: Je wordt beoordeeld met een cijfer. Deze telt niet mee voor het SE, maar wel voor je rapport. Er wordt met name gelet op de organisatieskills, het samenwerken, de individuele taken, de planning, de communicatie en het eindproduct. 

Wanneer de klas in tweeen is gesplist, kunnen jullie taken gaan verdelen. Voor een goede organisatie kan je terug kijken naar en reflecteren op afgelopen edities.

Samen gaan jullie op zoek naar een extra en leuke manier om deze editie tot een spektakel te maken. Ieder heeft zowel een rol in de organisatie, als tijdens het evenement zelf. Dit kan zijn op het podium, maar ook zeker bij de techniek of als crewlid. 

Het document hiernaast bevat alle stappen die gevolgt dienen te worden. Kijk wat er voor jullie van toepassing is en zorg voor een duidelijke taakverdeling en planning. 

Opzet Draaiboek event organiastie leeg

Bij het organiseren van een evenement kan er gedacht worden aan de volgende taken. Ieder is dat eindverantwoordelijk voor een van deze taken. Ook dient deze persoon tijdig een plan in tijdes een vergadering welke dan onder stemming wordt gebracht. Is ieder akkoord?, dan kan er overgegaan worden tot actie en kan het plan in werking gesteld worden.

Voorzitter: Zit de vergaderingen voor, woordvoerder naar END en de schoolleiding
Penningmeester: Maakt de begroting en houdt de uitgave bij
Secretaris: Zorgt voor de communicatie tussen de leden en naar buiten
PR-functie: Maakt en deelt PR-onderdelen, wekt de socials bij
Planner: Maakt het draaiboek en zorgt voor een duidelijke planning richting het evenement.
Sfeermaker: Zorgt voor het Thema en de aankleding van de feesten
Waaghals: Komt met nieuwe ideeën en pitcht deze bij het team
Beslisser: Hakt knopen door en werkt als bemiddelaar bij onenigheden
Lekkerbek: Zorgt voor de consumpties tijdens het evenement
Techneut: Zorgt voor de techniek bij de feesten (licht en geluid)