Koor

We gaan klassikaal aan de slag met een relatief simpel koorstuk. Het gaat voornamelijk over het verder ontdekken van de stem en een enthousiaste deelname. Welk koorstuk er wordt gekozen zullen we later bespreken. Ook wordt er tijdens de repetities gesproken over eerder geleerde theorie, waardoor je deze ook kan ervaren.

Rubric van 1 kooropdracht