World Wide Music

World Wide Music

Muziek komt over de hele wereld voor. Hoewel het soort muziek en de reden van het muziek maken verschillen per bevolkingsgroep, zijn er maar weinig culturen waarin helemaal geen muziek voorkomt.

De komende weken ga je met een groep aan de slag om drie dingen te bereiken:

 • Het bestuderen van een gekozen (muzikale) cultuur;

 • Het instuderen van een lied in de bijbehorende taal/stijl;

 • Een presentatie voorbereiden waarin je de opbrengst van de vorige twee punten laat zien aan de klas.

Een voorbeeld van een presentatie is in de eerste les gegeven, in dit geval het onderwerp Jazz (de cultuur van New Orleans) en de geschiedenis daarvan. Een uitwerking hiervan vind je op deze pagina.

Je kiest met je groep van 5 personen één van de onderstaande nummers. Eventueel mag je zelf ook een lied/cultuur kiezen. Laat dit wel eerst controleren bij je docent, en zorg dat je keuze aansluit bij een cultuur. Denk dan bijvoorbeeld aan Rastafari (reggae), Amsterdam (levenslied) of Spanje (Flamenco). Voordat je naar je docent komt met een keuze moet je een onderbouwing van je keuze hebben klaarliggen. Bij elk lied staat een bijhorend land/stijl/genre. Met je groepje maak je een presentatie van min. 8 tot max. 12 minuten! over de bijhorende cultuur. Met cultuur wordt de levenswijze van een groep mensen die op verschillende manieren tot uitdrukking komt bedoeld. Dit kan bijvoorbeeld tot uitdrukking komen in waarden en normen, gewoontes, regels, tradities, rituelen, symbolen, religie en kunst. Ook geef je achtergrond informatie over de cultuur: bijvoorbeeld In welk land je deze cultuur vind, hoe de cultuur is ontstaan, waaruit de cultuur is ontstaan (bv. religie), in hoeverre de cultuur vandaag de dag tot uiting komt enz.

Als tweede punt ga je onderzoeken hoe de muziek zich binnen de cultuur uit. Welk genre hoort nou echt bij deze cultuur? Geef hierbij kenmerken als: instrumentatie, vormen, ritmes, inhoud van de teksten, functie van de muziek enz. En onderzoek je de geschiedenis van de stijl. Versterk je verhaal met een paar korte voorbeelden.

Als laatste punt onderzoek je het gekozen lied; Waar of door wie wordt deze muziek gemaakt? Waar gaat het lied over? Waar kun je deze muziek horen? Hoe is deze muziek te linken aan de cultuur enz. Ook presenteer je een deel van het lied in de bijbehorende taal/stijl. Van het lied hoef je maximaal twee verschillende stukken te zingen (bijvoorbeeld 1 couplet + 1 refrein of 2 coupletten).

Dit alles verwerk je in één presentatie van 8 tot maximaal 12 minuten inclusief zang. Het bestand waarin je werkt deel je vanaf de eerste werkles met je docent.

Waar word je op beoordeeld?

 • Presentatie informatie (telt 2x):

  • Kijk voor een volledig overzicht hier

  • Hoe sta je te presenteren;

  • Voorbereiding;

  • Samenhang van de presentatie

  • Visuele presentatie (Prezi/powerpoint/keynote)

  • Min. 8 max. 12 minuten presenteren, dit is exclusief de liedpresentatie.

  • zit er een interactief onderdeel in de presentatie

 • Liedpresentatie (telt 1x):

  • Goede uitspraak van de tekst (daar moet je op oefenen!)

  • Je hebt een vertaling van de tekst bij je en begrijpt waar het over gaat.

  • Elk groepslid zingt (minimaal) 2 regels in een duo;

Rusland - Russian romance/Russian Gypsy song

Ierland - Keltische muziek


Zuid-Afrika - Zulu en Ndebele

Spanje - Sevillanas

Yiddish - Joods/GIPSY

India - BolLywood

Mexico - Mariachi

TSJECHIË (Bohemen) - Polka

Brazilië - Samba

Amerika - Blues

AMERIKA - Country

Rastafari - Jamaica